Šogad VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, ieskaitot ziemas dienesta darbus, veicis 21,8 milj. eiro apmērā. Bedru remontdarbi uz asfalta seguma autoceļiem veikti 1,4 milj. eiro apmērā, grants ceļu greiderēšanas darbi veikti 1,9 milj. eiro, iesēdumu un bedru remontdarbi 6,7 milj. eiro apmērā.

Satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem ar asfalta segumu veikti bedru remontdarbi vairāk nekā 59 100 m2 apjomā. Lai nodrošinātu komfortablākus braukšanas apstākļus, grants autoceļiem veikta greiderēšana 47 400 km garumā, iesēdumu un bedru remonts 185 100 m3 apjomā, savukārt dilumkārta jeb greiderējamā kārta atjaunota 7 380 m3 apjomā. Kopumā valsts autoceļu segumu uzturēšanas darbos ieguldīti 10,48 milj. eiro.

 

 

Lielākie paveiktie autoceļu uzturēšanas darbi 2020.gadā

 

 

Autoceļu kopšanā šogad ieguldīti 4,47 milj. eiro. Lai autoceļa segumam uzlabotu ūdens atvades sistēmu, veikta grāvju tīrīšana 121 800 m3 apjomā, nomaļu grunts uzauguma noņemšana 127 400 m3 apjomā. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās veikta krūmu griešana vairāk nekā 1 700 ha apjomā. 

 

Satiksmes organizēšanas darbi šogad veikti 733 330 eiro apmērā. Darbu izpildes ietvaros uzstādītas vai nomainītas 4 226 ceļazīmes un vairāk nekā 2 900 signālstabiņi. Drošības barjeru nomaiņa veikta 1 140 m garumā. Caurteku tīrīšana veikta 828 m garumā, bet bojāto caurteku nomaiņa veikta 2 361 m garumā.

 

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā Waze un VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv). Aicinām informēt par ceļu stāvokli VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

 

 

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

 

 • Deleģēšanas līgumā pieejamais finansējums - 60,2 milj. eiro
 • Ieguldītais finansējums  - 21,8 milj. eiro
 • Grants seguma bedru un iesēdumu remonts - 6,7 milj. EUR
 • Autoceļu uzturēšana ziemā - 5,4 milj. eiro
 • Greiderēšana - 1,9 milj. EUR
 • Asfalta seguma bedru remonts - 1,4 milj. EUR
 • Ceļa nomaļu grunts uzauguma noņemšana –1,1 milj. EUR
 • Grāvju tīrīšana - 1 milj. EUR
 • Krūmu griešana  - 774 156 EUR
 • Satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšanas izmaksas - 552 284 EUR
 • Ceļa zīmju, stabu uzstādīšana, pārvietošana vai nomaiņa – 317 423 EUR
 • Bojātu caurteku nomaiņa -  343 166 EUR
 • Greiderējamās kārtas atjaunošana -  260 279 EUR
 • Drošības barjeru nomaiņa -  132 851 EUR
 • Signālstabiņu uzstādīšana - 102 284 EUR
 • Caurteku tīrīšana -  45 143 EUR


Ieguldītais finansējums sadalījumā pēc ceļu nozīmes (milj. eiro)

 

 • Galvenie autoceļi  3,1 milj. eiro
 • Reģionālie autoceļi  6,4 milj. eiro
 • Vietējie autoceļi  12,1 milj. eiro

 

 

19.05.2020.

Dalīties