VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Vidzemes reģionā, lai uzlabotu mobilitāti un satiksmes drošību, plānots veikt autoceļu virsmas apstrādi 21 reģionālajiem un vietējiem valsts autoceļu posmiem, kuru segums ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Karte. Vidzemes reģions. Plānotie virsmas apstrādes posmi 2020.gadā

 

 

 

 

 

Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi asfalta seguma autoceļiem paredzēts veikt vairāk nekā 70 km garumā. Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi plāno veikt uz 21 valsts autoceļa ar asfalta segumu. Virsmas apstrāde tiek veikta vienā vai vairākos autoceļa posmos. Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde pagarina autoceļa seguma kalpošanas laiku un uzlabo braukšanas apstākļus autovadītājiem. Darbu rezultātā tiek nodrošināta autoceļa seguma ūdensnecaurlaidība. Darbi tiks veikti vairāk nekā 1,4 milj. euro apmērā.

 

Uzlabojot braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, 14 km garumā tiks veikta greiderējamās kārtas atjaunošana. Darbi tiks veikti vairāk nekā 248 tūkst. euro apmērā.

 

Savukārt satiksmes drošības uzlabošanai Vidzemes reģionā tiks novirzīti vairāk nekā 395 tūkst. euro. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās, tiks veikta zāles, krūmu un to atvašu pļaušana.  Asfalta seguma autoceļiem tiks veikta nomaļu uzpildīšana, lai novērstu augstuma starpību starp asfaltu un nomali, līdz ar to uzlabojot satiksmes drošību.

 

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tā pat par bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

 

16.06.2020.

Dalīties