VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Zemgales reģionā, lai uzlabotu mobilitāti un satiksmes drošību, plānots veikt autoceļu virsmas apstrādi 26 reģionālajiem un vietējiem valsts autoceļu posmiem, kuru segums ir sliktā tehniskā stāvoklī.

 

 

 

Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi asfalta seguma autoceļiem paredzēts veikt vairāk nekā 55 km garumā. Selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi plāno veikt uz 26 valsts autoceļiem ar asfalta segumu. Virsmas apstrāde tiek veikta vienā vai vairākos autoceļa posmos. Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde pagarina autoceļa seguma kalpošanas laiku un uzlabo braukšanas apstākļus autovadītājiem. Darbu rezultātā tiek nodrošināta autoceļa seguma ūdensnecaurlaidība. Darbi tiks veikti vairāk nekā 1,1 milj. euro apmērā.

 

Uzlabojot braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, 41 km garumā tiks veikta greiderējamās kārtas atjaunošana. Darbi tiks veikti vairāk nekā 380 tūkst. euro apmērā.

 

Savukārt satiksmes drošības uzlabošanai Zemgales reģionā tiks novirzīti vairāk nekā 280 tūkst. euro. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un nodalījuma joslās, tiks veikta zāles, krūmu un to atvašu pļaušana.  Asfalta seguma autoceļiem tiks veikta nomaļu uzpildīšana, lai novērstu augstuma starpību starp asfaltu un nomali, līdz ar to uzlabojot satiksmes drošību.

 

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tā pat par bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

 

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

17.06.2020.

Dalīties