No Jums sagaidām:

 • CE kategorijas vadītāja apliecību; kvalifikāciju 95 kods;
 • praktiskas iemaņas tehnikas uzturēšanā un remontā;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti un augstu atbildības sajūtu;
 • priekšrocības tiks dotas pretendentiem, kuriem ir pieredze autoceļu būvniecības vai uzturēšanas darbos.

 

Jums uzticēsim:

 • dažādus autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras un ziemas sezonā.
 • dažādu birstošo materiālu pārvadāšanas darbus.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 780 līdz 1400 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2022.gada 26.augustam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajonam uz e-pastu vakance.riga@lau.lv 

 

Tālrunis papildu informācijai: 29357275 vai 28626010.

 


 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

Dalīties