Valsts autoceļu uzturēšanas ziemas sezona ilgst no 16.oktobra līdz 15.aprīlim. Ziemas sezonā autoceļu stāvoklim 24/7 režīmā seko līdzi 32 LAU ziemas dienesta dežuranti. Konstatējot neatbilstības autoceļu uzturēšanas klašu prasībām, tiek organizēti nepieciešamie uzturēšanas darbi. 

 

Galvenie ziemas sezonas uzturēšanas darbi ir:

  • autoceļu attīrīšana no sniega,
  • autoceļu seguma slīdamības samazināšana, 
  • citi operatīvie darbi. 

 

Valsts autoceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm A, B, C, D un E,  līdz ar to autoceļu brauktuves stāvoklis starp dažādām uzturēšanas klasēm var atšķirties.  Uzturēšanas klases tiek piešķirtas, ņemot vērā autoceļa satiksmes intensitāti un autoceļa segumu (asfalts, grants).

 

 

Autoceļu uzturēšanas prasības ziemas sezonā atbilstoši uzturēšanas klasēm

 

 

  A B C D E
Vidējais pieļaujamais sniega biezums uz brauktuves mainīgos laikapstākļos 6cm 8 cm 16cm netiek normēts netiek normēts
Atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumu biezums mainīgos laikapstākļos 12 cm 16 cm 20 cm netiek normēts netiek normēts
Mainīgos laikapstākļos pieļaujamais slapja sniega vai sniega un sāls/smilts sajaukuma biezums 3 cm 4 cm 6 cm netiek normēts netiek normēts
Uz brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams ledus vai sniega biezums 1cm 4 cm 10 cm netiek normēts netiek normēts
Laiks* brauktuves attīrīšanai no sniega 3 stundas 8 stundas 24 stundas netiek normēts netiek normēts
Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu 3 stundas 8 stundas netiek normēts netiek normēts netiek normēts
Laiks rievu izveidošanai uz brauktuves sasalušā vai piebrauktā sniegā - 24 stundas netiek normēts netiek normēts netiek normēts

 

Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidzis snigt. Citām uzturēšanas prasībām izpildes laiku skaita no brīža, kad autoceļu pārvlaldītājs vai darbu veicējs konstatējis neatbilstību.

 

Mainīgi laikapstākļi – uz autoceļa brauktuves veidojas apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi.

Pastāvīgi laikapstākļi - gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz autoceļa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz autoceļa brauktuves netiek uzputināts sniegs.

 

Autoceļi ar C, D un E klasēm tiek uzturēti ar sniega kārtu.  Normatīvos  nav minētas prasības slīdamības mazināšanas darbiem uz C, D un E klases autoceļiem. Rievošana un kaisīšana ar smiltīm/sīkšķembām tiek veikta bīstamākajos ceļu posmos. 

 

Ārkārtas laikapstākļi

 

Ārkārtējos laikapstākļos ir pieļaujamas atkāpes no noteiktās klases prasībām autoceļu uzturēšanā. Šajā laikā primāri tiek nodrošināta autoceļu caurbraucamība un satiksmes kustība.

 

Ārkārtēji laikapstākļi ir:

  • snigšana turpinās ilgāk par 4 stundām 24 stundu laikā un sniega kārta vairāk nekā 12 cm,
  • atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī,
  • vēja ātrums pārsniedz 20 m/s,
  • uz brauktuves veidojas sniega sanesumi,
  • nokrišņi applūdina un bojā autoceļus vai samazina to nestspēju.

 

Vairāk par autoceļu uzturēšanas prasībām:

 

Ministru Kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli

 

 

Kā uzzināt, kur šobrīd notiek autoceļu uzturēšanas darbi un ziņot par bīstamiem apstākļiem? 


Valsts autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā Waze un mājaslapas kartē  - www.lau.lv.

 

Kā ziņot par bīstamiem apstākļiem uz valsts autoceļiem? 

 

Aicinām informēt par ceļu stāvokli: 

  • Zvanot uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas tālruni  - 8000 5555.
  • Lietotnē "Waze"

 

 

Dalīties