Andris  Vanags

Andris Vanags

Padomes loceklis

Pieredze: Ilggadīga pieredze darbā vadošos amatos un pasniedzēja pieredze Latvijas augstskolās.


Izglītība: Doktora grāds vadībzinātnē, kas iegūts Biznesa augstskolā “Turība”, kā arī maģistra un bakalaura grāds inženierzinātnē Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģiju fakultātē.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: A. Vanags ir akciju sabiedrības “Sakret Holdings” padomes priekšsēdētājs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biznesa Augstskolas Turība” asociētais profesors, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja padomnieks, SIA “LM 21” Komercdarbības konsultants.

 

Andra Vanaga atbildības joma VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomē ir stratēģiju izstrāde un ieviešana, kā arī korporatīvā pārvaldība.

 

Pilnvaru termiņš no 26.10.2021. līdz 25.10.2026.

 

A. Vanags ir neatkarīgais padomes loceklis*.

 

* Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

Portrets