Jevgenijs  Belezjaks

Jevgenijs Belezjaks

Padomes loceklis

Pieredze: Ilggadīga pieredze darbā vadošos amatos, tostarp uzņēmumos finanšu jomā.

 

Izglītība: Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā RTU Rīgas Biznesa skolā, kā arī bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas skolā.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: AS “Rīgas siltums” padomes priekšsēdētāja vietnieks, SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētājs, SIA “Belconsult” valdes loceklis.

 

Jevgenija Belezjaka atbildības joma VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomē ir finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējas kontroles sistēmas.

 

Pilnvaru termiņš no 26.10.2021. līdz 25.10.2026.

 

J.Belezjaks ir neatkarīgais padomes loceklis*.

 

* Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

Portrets