Renārs  Griškevičs

Renārs Griškevičs

Padomes priekšsēdētājs

Pieredze: Vairāk nekā desmit gadu ilga pieredze vadošos amatos, tostarp starptautiskā līmenī.

 

Izglītība: Maģistra grāds Eiropas studijās un bakalaura grāds starptautiskā biznesa vadībā Latvijas Universitātē.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: R.Griškevičs ir valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs.

 

Renāra Griškeviča atbildības joma VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomē ir autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadība.

 

Pilnvaru termiņš no 26.10.2021. līdz 25.10.2026.

 

R.Griškevičs ir neatkarīgais padomes loceklis*.

 

* Neatkarīga padomes locekļa kritēriji

Par neatkarīgu padomes locekli uzskatāms tāds padomes loceklis, kurš atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

Portrets