Objekta nosaukums, adrese

Kadastra numurs

Objekta  lietošanas mērķis

Zemes Platība (m2)

Izsoles sākuma cena EUR

Drošības naudas apmērs EUR

Paaugstinājuma solis EUR

Pieteikšanās termiņš

Sludinājums e-izsoļu vietnē

Izsoles noteikumi

Pirkuma līguma projekts

„Ābeles“, Nītaures pagasts, Amatas novads

4268 006 0237

dzīvojamā mājas 140,8 m2 ar zemi

13118

16600

1660

500

07.06.2021. plkst.23:59

Sludinājums

Noteikumi

Līgums

 

 

 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai, kā arī cirsmas.

 

Paziņojumi par gaidāmo izsoli tiek publicēti uzņēmuma mājaslapā -  www.lau.lv un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv)

Dalīties