Atputekļošana – grants un šķembu seguma vai pamata materiāla daļiņu saistīšana vai pārklāšana ar nelielu saistvielas daudzumu vai ķīmiskām vielām, nodrošinot, ka ceļš sausā laikā neput.  

 

Grants segumu pastāvīga atputekļošana ieteicama posmos ar nelielu, bet pietiekami pastāvīgu satiksmes intensitāti, apdzīvotu vietu tuvumā. Posmos ar vidēju vai lielu satiksmes intensitāti ieteicams likt ar saistvielām saistītu segumu, piemēram, asfalts vai divkārtas virsmas apstrāde. 

 

Uz valsts autoceļiem visplašāk lietotais atputekļošanas reaģents ir kalcija hlorīda šķīdums vai pārslas. Grants segumam pirms atputekļošanas ir jābūt līdzenam, bez bedrēm un citiem defektiem. Ja nepieciešams, jāparedz grants seguma planēšana vai profilēšana, ieteicams to veikt tieši pirms (tajā pašā dienā) atputekļošanas reaģenta iestrādes. CaCl2 pārslās vai ūdens šķīdumā jāiestrādā uz mitra, bet ne slapja, seguma. Ieteicamais iestrādājamais CaCl2 daudzums 0,20 – 0,30 kg/m2 , jāņem vērā vairāki faktori - ceļa noslogojums, apstrādes reizes, grants seguma tehniskais stāvoklis, ceļa novietojums u.c.

 

Darbu izpildē izmantotā tehnika: 

  • autogreideris – grants seguma planēšanai vai profilēšanai pirms reaģenta iestrādes; 
  • ūdens tvertne – grants seguma mitrināšanai, ja nepieciešams; 
  • kaisītājs – reaģenta iestrādāšanai; 
  • veltnis – seguma virsmas pieblīvēšanai.

Dalīties