LAU izaicinājums “20 000 km garumā”

organizatoriskie nosacījumi

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk - LAU) aicina visus uzņēmuma darbiniekus piedalīties izaicinājumā “20 000 km garumā”, lai veicinātu dabai draudzīgu pārvietošanās paradumu veidošanos. LAU uztur vairāk nekā 20 000 km valsts autoceļu, kurus aicinām kopā nobraukt, noskriet, nostaigāt.

 

1. Mērķis un uzdevums

1.1. Popularizēt videi draudzīgas pārvietošanās iespējas: velobraukšana, skriešana, pastaigas;

1.2. Veicināt lietderīgu, regulāru un fiziski aktīvu laika pavadīšanu dabā.

 

2. Laiks un vieta

Izaicinājums norisināsies no 2023. gada 8.maija līdz 4.jūnijam, dalībniekiem reģistrējoties aplikācijā STRAVA. Izaicinājuma veikšanai nav noteiktas vietas vai laika, kamēr tas iekļaujas kopējā aktivitātes laika periodā.  

 

3. Rīkotājs

3.1. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga.

3.2. Papildu informācija un jautājumi – Personāla vadības daļas Personāla attīstības vadītāja, Sinda Valce, e-pasts: sinda.valce@lau.lv

 

4. Izaicinājuma dalībnieki un reģistrēšanās

Izaicinājumā piedalās visi LAU darbinieki. Lai reģistrētos izaicinājumam, dalībniekam jāreģistrējas STRAVA aplikācijā un jāpievienojas LAU klubam (https://www.strava.com/clubs/autoceli  ).

 

5. Rezultātu reģistrēšana un uzvarētāju noskaidrošana

5.1. Dalībnieki izaicinājumam var pievienoties jebkurā mirklī līdz 8.maijam. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbinieks, kurš ir pievienojies kā dalībnieks STRAVA lietotnē VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” klubam ar nosaukumu “LAU” (https://www.strava.com/clubs/autoceli), līdz ar pievienošanās brīdi visus ar STRAVA aplikācijas palīdzību uzskaitītos km krāj konkrētajam izaicinājumam. Lai uzskaitītu savus paveiktos kilometrus, var izmantot arī sporta pulksteni, kurš ir savienots ar mobilo lietotni STRAVA, kā arī citas aplikācijas, kas nodrošina savienojumu ar STRAVA.

5.2.Katru kalendāro nedēļu pēc aktivitātēs kopā veiktās distances tiek noteikti 10 labākie dalībnieki, piešķirot punktus pēc iegūtās vietas (par 1.vietu 10 punkti, 2.vietu 9 punkti, 3.vietu 8 punkti, u.t.t.);

5.3. Izaicinājuma uzvarētāju nosaka pēc izcīnīto punktu summas 4 kalendārajās nedēļās izaicinājuma norises periodā no 2023. gada 8.maija līdz 4.jūnijam;

5.4. Rezultāti par iepriekšējo kalendāro nedēļu tiek fiksēti nākamās nedēļas pirmdienā, plkst.12:00. Vēlāk augšupielādētas aktivitātes netiek ņemtas vērā.

5.6. Kalendārās nedēļas uzvarētāji tiek paziņoti STRAVA lietotnes LAU kluba ziņu joslā.

 

6. Izaicinājuma papildu noteikumi

6.1. Izaicinājumā tiek ieskaitīti visu STRAVA aktivitāšu veiktie kilometri. Dalībniekiem aizliegts izmantot jebkādus motorizētus pārvietošanās līdzekļus.

6.2. Dalībnieks, piedaloties izaicinājumā, uzņemas pilnu atbildību par:

        6.2.1. savu veselības stāvokli;

       6.2.2. par ceļu satiksmes noteikumu un izaicinājuma nosacījumu ievērošanu.

6.3. Pasākuma rīkotājs patur tiesības anulēt bez brīdinājuma dalībniekus, kas izmanto aizliegtus paņēmienus vai pārkāpj noteikumu ievērošanu. Jebkurš dalībnieks, kurš ir liecinieks cita dalībnieka dalībai izaicinājumā pretrunā šiem nosacījumiem (izmantojot motorizētus pārvietošanās līdzekļus u.tml.), var informēt aktivitātes koordinatoru uz e-pastu, kurš norādīts pie konkrētā izaicinājuma kluba STRAVA aplikācijā. Izaicinājuma rīkotājs un koordinatori ir tiesīgi publicēt komunikācijas kanālos izaicinājuma starprezultātus, lai veicinātu sportisku sāncensību izaicinājuma laikā.

6.4. Izaicinājuma rīkotāji patur tiesības koriģēt nosacījumus, informējot par izmaiņām izaicinājuma dalībniekus.

6.5. Izaicinājuma rīkotājiem ir tiesības komunicēt par izaicinājuma organizēšanu un rezultātiem iekšējā tīklā (DVS) un uzņēmuma sociālo tīklu kontos.

 

7. Apbalvošana

7.1. Simboliski apbalvoti tiks trīs dalībnieki, kuri izaicinājuma norises laikā būs ieguvuši visvairāk punktus saskaņā ar šo nosacījumu 5.3.punktu;

7.2. Izaicinājuma laikā izlozes kārtībā tiks pasniegtas 5 simboliskas veicināšanas balvas.

Dalīties