Lai iesniegtu trauksmes cēlēja ziņojumu, lūdzu aizpildītu ziņojumu nosūtīt uz e-pasta adresi trauksmes.celejs@lau.lv

 Trauksmes cēlēja ziņojums - veidlapa

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī te: https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu

Dalīties