Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (ha) Sākuma cena EUR/ha bez PVN mēnesī Nomas termiņš Pieteikšanās termiņš  Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
"Jaunpriedkalni", Nīkrāces pagasts,  Skrundas novads 6268 005 0076  lauksaimniecības zeme 7,13 80,00/gadā līdz 5  gadiem

26.07.2021.

plkst.10.00

Sludinājums Noteikumi Rakstiska

 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem.

 

Nekustamā īpašuma iznomāšana notiek atbilstoši noteikumiem "Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība", saskaņā ar kuriem ilgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā. 

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu noteikumi un līgumu projekti:

 

Noteikumi par Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

 

 

Informācija par iznomātajiem un iznomāšanai paredzētājiem īpašumiem: 

 

Dalīties