Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena EUR/m2 bez PVN mēnesī Nomas termiņš  Pieteikšanās termiņš  Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
“Mehāniskās darbnīcas “Upmalas”, Praulienas pagasts, Madonas novads 7086 017 0084 001 Noliktavas telpas 56,80 0,75 1 gads 26.09.2022. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsi, Talsu novads.  8801 013 0215 006 Noliktavas telpas 29,90 1,10 1  gads 26.09.2022. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Krustpils iela 4, Rīga 0100 121 2324 Zeme būvmateriālu un/vai konteineru novietošanai 80 0,85 līdz 5  gadiem 03.10.2022. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Mutiska

 

 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem. llgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā.  

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu līgumu projekti:

 

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU dzīvojamo telpu līguma tipveida projekts

 

Plašāka informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamajiem īpašumiem

 

Dalīties