Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums                                                           Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena EUR/m2 bez PVN mēnesī Nomas termiņš Pieteikšanās termiņš  Izsoles datums un laiks Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
Ūliha iela 44, Liepāja 1700 035 0092 001 Komerctelpas 22,0 4,50 5 + 5 gadi sākot no 22.05.2024. 24.04.2024. plkst.10.00 24.04.2024. plkst.11.00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Krustpils iela 4 k-4, Rīga 0101 121 2324 005 Garāžas un noliktavas telpas 62,7 2,20 5 + 5 gadi sākot no 06.06.2024. 22.04.2024. plkst.11.00 23.04.2024. plkst.10.00 Sludinājums Noteikumi Mutiska
 Krustpils iela 4, Rīga  0101 121 2324 014 Nojume 73,7 1,00 5 + 5 gadi sākot no 06.06.2024. 22.04.2024. plkst.11.00 23.04.2024. plkst.10.20 Sludinājums Noteikumi Mutiska
 Krustpils iela 4, Rīga  0101 121 2324 Zeme smagās automašīnas novietošanai 100 1,00 5 + 5 gadi  22.04.2024. plkst.11.00 23.04.2024. plkst.10.40 Sludinājums Noteikumi Mutiska
 Krustpils iela 4, Rīga  0101 121 2324 Zeme būvtehnikas un smago automašīnu novietošanai 240 1,00 5 + 5 gadi  22.04.2024. plkst.11.00 23.04.2024. plkst.11.00 Sludinājums Noteikumi Mutiska
"Ceļinieki", Alojas pagasts, Limbažu novads 6627 002 0026 001 Garāžas telpas 20,0 1,0 1 gads sākot no 16.05.2024. 24.04.2024. plkst.10.00 24.04.2024. plkst.11.10 Sludinājums Noteikumi Rakstiska

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem. llgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā.  

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu līgumu projekti:

 

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU dzīvojamo telpu līguma tipveida projekts

 

Plašāka informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamajiem īpašumiem

 

Dalīties