Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena EUR/m2 bez PVN mēnesī Nomas termiņš Pieteikšanās termiņš  Izsoles datums un laiks Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 001 1225 003 Biroja telpas 20,6 2,60 5 (pieci) gadi sākot no 08.01.2024 06.12.2023. plkst.10.00 06.12.2023. plkst.11.00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 001 1225 001 Biroja telpas 14,3 2,60 5 (pieci) gadi sākot no 08.01.2024 06.12.2023. plkst.10.00 06.12.2023. plkst.11.10 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 001 1225 003 Biroja telpas 11,7 2,60 5 (pieci) gadi sākot no 08.01.2024 06.12.2023. plkst.10.00 06.12.2023. plkst.11.20 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 001 1225 002 Biroja telpas 47,0 2,60 5 (pieci) gadi sākot no 01.03.2024 01.03.2023. plkst.10.00 03.01.2024. plkst.11.00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
Draudzības iela 8, Stende, Talsu novads 8815 005 0051 010  Garāžas telpas 106,8 2,65 5 (pieci) gadi sākot no 03.01.2024 12.12.2023. plkst.10.00 12.12.2023. plkst.11.00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem. llgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā.  

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu līgumu projekti:

 

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU dzīvojamo telpu līguma tipveida projekts

 

Plašāka informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamajiem īpašumiem

 

Dalīties