Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena bez PVN Nomas termiņš  Pieteikšanās termiņš  Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
Jelgavas iela 20, Tukums, Tukuma novads 9001 008 0019 008 Komerctelpas 24,30 2,70 EUR/m2  6 (seši) mēneši 17.05.2022. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi

Rakstiska

 

Dakteru iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 001 1225 003 Komerctelpas 20,55 2,00/m2 3 (trīs) gadi  24.05.2022. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska

 

 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem. llgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā.  

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu līgumu projekti:

 

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU dzīvojamo telpu līguma tipveida projekts

 

Plašāka informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamajiem īpašumiem

 

Dalīties