Objekta nosaukums, adrese Kadastra apzīmējums Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena EUR/m2 bez PVN mēnesī Nomas termiņš  Pieteikšanās termiņš Sludinājums VNĪ Izsoles noteikumi Izsoles veids
Krustpils iela 4 k-4, Rīga 0101 121 2324 005 Noliktavas telpas 68,07 3,00 5 (pieci) gadi  23.01.2023. plkst.11:00 Sludinājums Noteikumi Mutiski
Krustpils iela 4 k-4, Rīga 0101 121 2324 005 Noliktavas telpas 66,4 3,00 5 (pieci) gadi  23.01.2023. plkst.11:00 Sludinājums Noteikumi Mutiski
Krustpils iela 4 k-1, Rīga 0101 121 2324 012 Garāžas un noliktavas telpas 143,6 3,50 5 (pieci) gadi  23.01.2023. plkst.11:00 Sludinājums Noteikumi Mutiski
Gāles iela 25, Sigulda, Siguldas novads 8015 004 0502 002 Garāžas telpas 202,0 2,50 5 (pieci) gadi  23.01.2023. plkst.11:00 Sludinājums Noteikumi

Mutiski

“Mehāniskās darbnīcas”, Dzirnavu iela14, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads 7070 007 0430 001 komerctelpas 50,60 1,00 1 (viens) gads sākot no 01.02.2023. 30.01.2023. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska
“Mehāniskās darbnīcas”, Dzirnavu iela14, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads 7070 007 0430 001 komerctelpas 63,80 1,00 1 (viens) gads sākot no 31.03.2023. 30.01.2023. plkst.10:00 Sludinājums Noteikumi Rakstiska

 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārvaldībā esošais nekustamais īpašums, kas netiek izmantots uzņēmuma pamatdarbībai, var tikt iznomāts klientiem. llgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā.  

 

Personas, kuras vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas tiesību izsolē, aicinām:

  • iepazīties ar interesējošās izsoles noteikumiem un līgumu projektu;
  • sagatavot un iesniegt pieteikumu. 

 

Galvenie īpašuma izsoles posmi: 

  1.  Izsoles izsludināšana, publikācija www.lau.lv un www.vni.lv;
  2.  Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana;
  3.  Izsoles norise un protokola sagatavošana;
  4.  Saziņa ar pretendentu par līguma nosacījumiem;
  5. Līguma parakstīšana.

 

Nekustamo īpašumu līgumu projekti:

 

VAS LAU telpu nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU zemes nomas līguma tipveida projekts

VAS LAU dzīvojamo telpu līguma tipveida projekts

 

Plašāka informācija par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamajiem īpašumiem

 

Dalīties